Økonomisk hjælp

Der er igennem Børnenes Kontor i Aarhus, mulighed for at søge økonomisk støtte.

Støtten gives til at kunne opfylde en speciel oplevelse, et ønske eller til mindre anskaffelser, til særlig gavn for familiens børn.

Støttebeløbet er op til 5.000 og kan søges 1 gang pr. år.

Der ydes hjælp til forsørgere med lav indkomst, typisk svarende til kontanthjælp, ressourceforløb eller førtidspension. Herudover skal der enten være opstået pludselig sygdom hos barnet eller i familien eller det kan være børn/familier med stærke handicap.

 

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Familieforhold (enlig forsørger, samlevende, gift)

Barnets navn og CPR-nummer

Beskrivelser/udtalelser af sygdom eller handicap

Familiens bruttoindkomst (skal dokumenteres ved at sende sidste års selvangivelse med)

Hvilket specielt ønske ansøges der om hjælp til ?

Er der søgt andre steder ?

 

Ansøgning, sendes/afleveres til vores postadresse: Børnenes Kontor i Aarhus, Sdr. Ringgade 35, 8000 Aarhus C eller mailes til : aarhus@bornenes-kontor.dk.

 

 

Børnenes Kontor i Aarhus

Sdr. Ringgade 35, 8000 Aarhus C

Tel. 5129 6962  |  aarhus@bornenes-kontor.dk