Børnenes Kontor Århus er på ingen måde i stand til at måle andre menneskers smerte, men vi vil gøre alt der står i vor magt, for at finde bare en lille lindring af sorgen og smerten der plager det enkelte individ. Børnenes Kontor Århus har naturligvis børn som sin målgruppe – i vore projekter er det hele tiden tanken om at hjælpe børn, der vejer tungest, men som oftest kræver vor hjælp et tæt samspil med familien, eller den der måtte være tilbage.

Børnenes Kontor Århus har sat som mål, på landsplan at hjælpe familier, hvor sygdom eller invaliditet har ramt et barn. Vi hjælper enkelte gange til videre behandling, vi hjælper mange gange til en umiddelbar daglig lindring og vi hjælper rigtigt mange gange til glade oplevelser for barnet, søskende, far og mor. Vi må dog hele vejen igennem året, kikke dybt til økonomien bag projektet, og vi har sat en grænse, ved en samlet udgift på max. 100.000 kr. pr. år – så længe vi magter det.

Et andet af Børnenes Kontors tilbagevendende projekter er sommerferieophold i vor feriekoloni ved Ajstrup strand.  Her er indsatsen specifikt rettet til familier der ikke selv formår at give sine børn en sommerferieoplevelse, end ikke en af de små. Umiddelbart et lille problem, men ikke for den far eller mor, der igen må skuffe sit barn, og for barnet der føler sin helt egen ensomhed.

Det største projekt som Børnenes Kontor Århus årligt afvikler, er julepakkeuddelingen. Her ydes der hjælp til 365 små familier, hvor der kun er en far eller en mor. I 2014 havde familierne 720 børn, som alle blev hjulpet med mange gaver til hvert barn. Det er bestemt klimaks for en hjælpeorganisation som Børnenes Kontor Århus, når de mange timers indsats, de mange fantastiske tilbagemeldinger om støtte, når alle de frivillige, på dagen for uddelingen, kaster alt omkring egen person bort for en stund, for at give til de mange hvis liv i nuet er svært – og for at give til dem, der på ansøgningen har skrevet: Tak for al Jeres hjælp igennem mange år – måske en dag jeg kan give lidt tilbage – det er min drøm.Ønsker du at støtte Børnenes Kontors arbejde, kan bidrag indbetales på bankkonto i Nordea,reg. nr. 2316 konto nr. 8129172682. Ønsker du skattefradrag for din donation, skal Børnenes Kontor Århus have oplyst dit personnummer.