Hvis du ønsker Børnenes Kontors hjælp til julemad og julegaver til dine børn, skal du være opmærksom på følgende krav:

Hjælpen vil først og fremmest tilgå enlige forældre med børn under 18 år, og hvor forsørgeren har en beskeden indkomst. Du skal have folkeregisteradresse i Aarhus Kommune.

Der vil i enkelte tilfælde, hvor en familie har en særdeles beskeden indkomst, kunne dispenseres fra denne regel.

Det er absolut afgørende for ansøgningens videre behandling, at der medsendes kopi af seneste 3 måneders indkomst.

Når du søger hjælp ved Børnenes Kontor Århus, må du acceptere, at dine oplysninger omkring familieforhold, kan blive overgivet til kommunen for kontrol.

For at finde ansøgningsskemaet skal du trykke her 

Du skal udskrive skemaet og nøje udfylde alle felter, hvorefter du sender skema og dokumentation med almindelig post til:

Børnenes Kontor Århus
Sdr. Ringgade 35 K
8000 Aarhus C.Ønsker du at støtte Børnenes Kontors arbejde, kan bidrag indbetales på bankkonto i Nordea,reg. nr. 2316 konto nr. 8129172682. Ønsker du skattefradrag for din donation, skal Børnenes Kontor Århus have oplyst dit personnummer.