Familiestøtte Børnenes Kontor Århus

Børnenes Kontor i Århus, har tidligere administreret Rådmand Chr. Nielsens Mindefond, som nu er opløst ifølge aftale med Fondsstyrelsen. Imidlertid er det Børnenes Kontors bestyrelses ønske, stadig at yde hjælp til familier, hvor selv en beskeden økonomisk hjælp, vil kunne bringe en positiv oplevelse for familierne og ikke mindst deres børn.

Der kan alene ydes hjælp til alvorligt sygdomsramte familier, eller familier med stærkt handicappede børn under 18 år. Familien skal have bopæl i Danmark.

Der kan alene søges om støtte til enkeltstående oplevelser eller mindre anskaffelser, til særlig gavn for familiens barn/børn

Støtte beløbet vil have en varierende størrelse fra 1.000,- kr. til maximalt 5.000,- pr. tildeling. Der kan alene søges én gang årligt.

Ansøgninger vil blive behandlet i henholdsvis april og november måned. Førstegangs-ansøgere har fortrinsret, hvilket kan bevirke, at ansøgere der har søgt tidligere år, først vil være garanteret et svar på ansøgningen ved udgangen af november måned.

Børnenes Kontor Århus afgør alene hvorvidt ansøgningen imødekommes, og afgørelsen kan ikke påklages. Eventuelle donationer vil blive oplyst til Skat.

Ved ansøgning skal følgende oplyses, gerne kortfattet:

Familieforhold
Barnets navn og cpr-nr.
Sygdom/handicap
Familiens bruttoindkomst (skal dokumenteres)
Hvilket specifikt ønske ansøges der om hjælp til
Er der søgt hjælp fra andre organisationer eller fonde

Ansøgningen indsendes som almindeligt brev eller pr. mail til: 

Børnenes Kontor Århus
Sdr. Ringgade 35 K
8000 Århus C.

Mail adr.: Aarhus@bornenes-kontor.dkØnsker du at støtte Børnenes Kontors arbejde, kan bidrag indbetales på bankkonto i Nordea,reg. nr. 2316 konto nr. 8129172682. Ønsker du skattefradrag for din donation, skal Børnenes Kontor Århus have oplyst dit personnummer.