Julepakkeuddeling 2016

283 familier med omkring 650 børn - det var omfanget af Børnenes Kontors julehjælp 2016.  Børnenes Kontor går ikke ind i konkurrencen om at have flest ansøgere -  men vi bruger mange kræfter på, at hjælpen rammer de rigtige ansøgere. Derfor, rigtig god jul til alle I der fik vor hjælp og rigtig god jul til alle de der hjalp os til at gøre dette muligt.

21. december 2015 var ingen undtagelse — på begge sider af bordene var oplevelsen stor — for det er en
dag, som ikke kun familierne, men også i høj grad de frivillige ser frem til.
Til denne uddeling var 359 familier godkendt til ikke kun at få fødevarehjælp, men også til at modtage
egentlige julegaver til børnene. Der var 770 børn, når medregnes de børn, som vi også valgte at hjælpe,
boende på institutioner.
Alle julepakkemodtagerne er i god tid forinden uddelingen tilskrevet herom — alle får et brev fortællende
hvor og hvornår, og også fortællende hvad den enkelte julepakke med garanti indeholder. Brevet fortæller
også, at mange store og små virksomheder har doneret gaver, taget fra det enkelte firmas egen produktion,
alene for at hjælpe familierne til at kunne skabe sin helt egen juleaften, hvor børnenes begejstring over en
julegave, også bliver en far eller en mors bedste oplevelse denne jul.
Børnenes Kontor i Århus vil økonomisk slet ikke selv kunne løfte julepakkeuddelingen, til der hvor
uddelingen gavemæssigt befandt sig i år - hverken kvantitetsmæssigt eller kvalitetsmæssigt—vi havde
omkring 4000 gaver til de knap 800 børn — og med egne øjne kunne vi konstatere, at barnets valg af gave,
ikke altid går mod største og dyreste. Heldigvis var der blandt donationerne også gaver, der kunne
begejstre den voksne — så ved de familier der i år var godkendt af Børnenes Kontor, ved dem var der gaver
til alle.
Børnenes Kontor Århus har som mål, at alle der søger berettiget, også vil få tildelt hjælp. I år var ingen
undtagelse. Det kræver en stor indsats, seriøst at gennemgå den enkelte ansøgning — der kan være mange
misforståelser eller fristelser, og det kan være svært at skrive om sig selv og sin familie.
Alle de 359 familier, der ved dette års julepakkeuddeling mødte frem, håber vi følte sig velkommen —for
det var det de var. Dem hjælper vi gerne en anden gang, for alle gælder det, at vi kan ikke styre fremtiden —
vi kan gøre alt vi kan, men vi kan ikke vide os sikre på, at vore anstrengelser giver gode resultater.
Børnenes Kontor Århus har ganske som tidligere år, bedt om hjælp blandt vore medmennesker.
Foreningen er lykkeligvis omgivet af rigtigt mange venner — venner der glad deler ud af eget overskud, stort
eller lille — venner der giver til mennesker de slet ikke kender, og som de måske aldrig møder, men alle
medmennesker i umiddelbar nød.
Børnenes Kontor Århus er stolte over at være den organisation, der har fået til opgave at bringe et glad
budskab videre. Heldigvis er rigtigt mange af julepakkemodtagerne ikke sene til at bede os om, at bringe en
tak tilbage til den der hjalp.
Mange nye opgaver venter Børnenes Kontor forude - opgaverækken er uforudsigelig — men vi ved, at den
er mangeartet, og at den er stor, og vi ved kun alt for godt, at skal vi nå "de fleste" skal vi igen bede
vennerne om hjælp.Ønsker du at støtte Børnenes Kontors arbejde, kan bidrag indbetales på bankkonto i Nordea,reg. nr. 2316 konto nr. 8129172682. Ønsker du skattefradrag for din donation, skal Børnenes Kontor Århus have oplyst dit personnummer.