Sommerferielejr 2018

Børnenes Kontor i Århus har en sommerferielejr tæt ved Ajstrup strand, ca. 20 km syd for Aarhus.
Her vil foreningen til sommer, nærmere uge 28 (9. – 14. juli 2018) afholde en sommerferielejr for
ca. 35 børn i alderen 8 til 12 år.

Opholdet vil have en varighed af 6 dage fra mandag til lørdag, og er gratis. Transporten til og fra
feriekolonien er ligeledes gratis, og vil blive arrangeret af Børnenes Kontor i Århus, med start og slut ved
Brobjergskolen, Århus C.

Ferielejren har forskellige størrelses soverum, hvorfor dit barn skal kunne acceptere at sove i samme rum
som andre børn. Soverummene vil være opdelt for piger, og for drenge.

Under hele opholdet vil der være ansat 6 hjælpere samt mindst 1 køkkenleder.

Såfremt et sådant ophold har Jeres interesse som familie, og helt specielt interesse for dit barn, skal du
indsende en ansøgning om at deltage. Du finder ansøgningsskemaet her.

Du skal indsende oplysninger om dit barns navn, personnummer, og Jeres fælles adresse. Ligeledes skal
kontoret også have oplyst telefonnummer der kan rettes henvendelse til, såfremt dette måtte blive
nødvendigt under dit barns ophold i sommerlejren. Telefonnummeret skal svare alle opkald fra Børnenes
Kontor uanset tidspunkt.

Børnenes Kontor Århus skal have din ansøgning senest 9. juni 2018, men meget gerne før. Du vil snarest
efter denne dato få besked om din ansøgning er imødekommet. Hvis du er en af de heldige, vil du blive
orienteret yderlige omkring det praktiske.

Vi glæder os til at I skriver.

Billede fra sidste års sommerlejr


Ønsker du at støtte Børnenes Kontors arbejde, kan bidrag indbetales på bankkonto i Nordea,reg. nr. 2316 konto nr. 8129172682. Ønsker du skattefradrag for din donation, skal Børnenes Kontor Århus have oplyst dit personnummer.