Familiehjælp

 

Der er igennem Børnenes Kontor i Aarhus mulighed for at søge om mindre beløb i økonomisk støtte.

 

Der ydes hjælp til forsørgere med lav indkomst, typisk svarende til kontanthjælp, ressourceforløb eller førtidspension.

 

Der er følgende regler, der alle skal være opfyldt, for at ansøgningen behandles:

 

Der kan ansøges om hjælp af enlige eller par med børn der er bosat i Aarhus Kommune, der rammes/er ramt af sygdom eller handicap.

 

Der kan søges om støtte til enkeltstående oplevelser eller mindre anskaffelser til særlig gavn for familiens barn/børn.

 

 

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 

Kort beskrivelse af familiens situation.

Hvilket specielt ønske ansøges der om hjælp til?

Er der søgt andre steder?

 

Dokumentation/udtalelser af sygdom eller handicap fra læge eller hospital.

Familiens bruttoindkomst (skal dokumenteres ved at sende sidste års årsopgørelse med).

Barnets/børnenes navn og CPR-nummer.

Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og kontonummer på ansøgeren.

 

 

Alle ansøgning vil blive behandlet indenfor 2 måneder.

Børnenes Kontor meddeler ansøgeren om afgørelsen på mail eller pr. brev. Ansøgninger behandles ikke i juli og december måned.

 

 

Ansøgning, sendes/afleveres til vores postadresse:

Børnenes Kontor i Aarhus,

Sdr. Ringgade 35, 8000 Aarhus C

eller mailes til: aarhus@bornenes-kontor.dk.

 

 

Børnenes Kontor i Aarhus

Sdr. Ringgade 35, 8000 Aarhus C

Tel. 5129 6962  |  aarhus@bornenes-kontor.dk