BESTYRELSEN


Pr. 1. januar 2018 ser Børnenes Kontors bestyrelse således ud:

  • Formand: Konsulent Jacob Geertsen
  • Bestyrelsesmedlem: Afdelingsleder Jens Bihl
  • Bestyrelsesmedlem: Pensionist Bjarne Nellemann
  • Bestyrelsesmedlem: Direktør Peter Locht
  • Bestyrelsesmedlem: Kramer Madsen

  • På kontoret: Forretningsfører Jørgen Brixen


Ønsker du at støtte Børnenes Kontors arbejde, kan bidrag indbetales på bankkonto i Nordea,reg. nr. 2316 konto nr. 8129172682. Ønsker du skattefradrag for din donation, skal Børnenes Kontor Århus have oplyst dit personnummer.