KORT OM BØRNENES KONTOR

Børnenes Kontor i Århus er en selvejende humanitær organisation stiftet i 1944 under 2. verdenskrig
af en kreds af Århusborgere, som ville hjælpe børn bosiddende i Århus.

Børnenes Kontor Århus yder nu familiestøtte til familier i hele Danmark.

Børnenes Kontor Århus yder  hjælp i mange forskellige situationer.
Den samlede årlige støtte beløber sig til ca. 750.000 kr.

Den daglige drift i Børnenes Kontor Århus varetages af 1 lønnet medarbejder.
Bestyrelsen arbejder ulønnet.Ønsker du at støtte Børnenes Kontors arbejde, kan bidrag indbetales på bankkonto i Nordea,reg. nr. 2316 konto nr. 8129172682. Ønsker du skattefradrag for din donation, skal Børnenes Kontor Århus have oplyst dit personnummer.