top of page

Vores historie

Børnenes Kontor er en humanitær organisation med en historie, der går langt tilbage. Foreningen blev stiftet i 1944 og har stort set samme formål i dag som dengang.

2015

GROUNDBREAKING SENSOR TECHNOLOGY LAUNCHED

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

1943

I marts 1943 blev der holdt møde i Folkets Hus i Aarhus. Initiativet til mødet blev taget af udvalgsformand Christian Nielsen, civildommer Unmack Larsen og Emma Hedtoft Larsen.

Formålet var at samle interesserede personer om den forebyggende børneforsorg i Aarhus. Udvalgsformand Christian Nielsen ønskede at samle medborgere, der var villige til at støtte allerede eksisterende institutioner, og som også ville arbejde for at oprette vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.

Ca. 100 mennesker var med til mødet, og der blev nedsat udvalg, som skulle tage sig af forskellige opgaver bl.a. at udarbejde vedtægter. Dette udvalg, der bestod af 11 personer, fik direktør Lauritz Jensen som formand.

 

Børnenes Kontor i Aarhus blev oprettet den 2. marts 1944, hvor der var stiftende generalforsamling. Her blev udvalgets vedtægter vedtaget, og den første bestyrelse bestod af: Direktør Lauritz Jensen, Direktør Hjalmer Nielsen, Udvalgsformand Christian Nielsen, Lærer Thor Dahl, Frk. Villi Andersen, Bogtrykker Børge Busch, Stiftsprovst Kai Jensen, Frk. Karen Kjærtinge, Revisor Peter Kaae, Fru Erna Hedtoft Larsen, Læge Margrethe Lomholt, Sygeplejerske frk. Lundby, Afdelingschef Fru Jane Petersen, Læge Gudmund Ring og Sparekassedirektør Stenov.

Udvalget arbejdede for at oprette børneinstitutioner og for at skaffe feriepladser til skolesøgende børn. Omsyning og uddeling af beklædning var også en arbejdsopgave.

 

Der skete på de første 25 år en rivende udvikling, og alle var klar over berettigelsen af Børnenes Kontors eksistens. Rigtig mange børn levede på dette tidspunkt (i efterkrigsårene) en fattig og meget sparsom tilværelse.

Århus Lærerforening og Børnenes Kontor sendte i samarbejde de første 25 år over 800 børn på ferie hvert år. Der var et meget stort administrativt arbejde at fordele alle børnene til både feriekolonier og landbohjem.

 

1949

Fra 1949 begyndte Børnenes Kontor at drive pølsevogne i Aarhus, og disse pølsevogne har været et solidt fundament for driften af Børnenes Kontor. Børnenes Kontor fik efter en betydelig pengegave fra Direktør Hjalmar Nielsen mulighed for at købe en grund ved Ajstrup Strand. Her blev en stor feriekoloni opført. Den blev flittigt brugt op til midt i 70’erne, hvor den efterhånden var totalt nedslidt og ikke mere opfyldte tidens krav.

I 1978 blev en nyopført kursus- og ferieejendom taget i brug. Stadig på samme adresse, men da den korrekte placering er på Mariendal strand, ændrede man også navnet til Børnenes Kontors kursus- og ferieejendom Mariendal Strand.
Et moderne opholdssted hvor sovesale var erstattet med små soverum. Der var el-varme, toilet- og baderum, moderne køkkenfaciliteter og i det hele taget langt mere tidssvarende. At det nu også var muligt at udleje hele året, og at ejendommen også var egnet til kursusejendom, gjorde det til et langt mere attraktivt sted - også økonomisk.

Børnenes Kontor oprettede otte børnehaver og vuggestuer i Aarhus til i alt 275 børn. Den sidste blev færdig i 1972. Herefter gjorde samkørsel med Aarhus Kommune det sværere at drive. Normeringer, ventelister, lønninger m.v. blev styret centralt. Institutionerne fortsatte dog en årrække som selvejende institutioner med selvstændige bestyrelser.

I 70’erne blev speciel støtte til handicappede børn en ny mærkesag for Børnenes Kontor, og der blev oprettet en fond til formålet.
Opgaverne for Børnenes Kontor ændrede sig i takt med samfundsudviklingen. Det var bl.a. hjælp til børn fra Tjernobyl området og børn fra Estland, der kom på sommerophold i Danmark.

Omkring 1980 var Børnenes Kontors økonomi alvorlig truet. Det nye byggeri ved Mariendal Strand havde kostet mange penge, og renteniveauet var højt. Der var samtidig hård konkurrence på pølsemarkedet i Aarhus.


Udfordringerne blev løst, da man i 1980 udstykkede fem sommerhusgrunde fra den store grund i Mariendal. Allerede i 1981 var der atter overskud på vores pølsevogne, og Børnenes Kontor var igen på ret kurs. En forsigtig økonomisk linje blev lagt, og der er fortsat en stabil positiv drift – stadig til fortsat gavn for århusianske børn.

I 1992-98 deltog Børnenes Kontor sammen med frivillige i tøjindsamlinger og kørsel med tøj og fødevarehjælp til Bosnien. 17 ture i alt, der blev til venskaber for livet. 30 børn fra Bosnien kom hertil på sommerophold, og 10 professorer kom hertil for at opleve, hvordan livet kan udvikle sig i et demokratisk samfund.

Der er gennem årerne investeret mange penge i etablering og vedligeholdelse af vores pølsevogne. I starten var der ansat personale fra Børnenes Kontor til at drive vores pølsevogne, men driften har siden 1995 været forpagtet ud, men pølsevognene ejes af Børnenes Kontor.

2018

Sidste store investering er vores moderne pølsevogn på Banegårdspladsen, der efter mange års forarbejde blev indviet i 2018. Et nyt udseende, men stadig den samme oplevelse ved køb af traditionelle, gode smagsoplevelse af danske kvalitetspølser.

Gennem de sidste 25 år har Børnenes Kontor udviklet sig til også at omfatte andre aktiviteter – stadig med fastholdelse i at give trængte børn og deres familier et bedre liv. I 2018 fik vi overdraget købmand Fr. Langermanns Legat, hvis formue vil blive videregivet efter dennes bestyrelses særlige regler. Igen til gavn for borgere, der trænger til hjælp.

Vores arbejde med at støtte er bredt ud på flere platforme:
Vi yder nu også julehjælp til økonomisk trængte enlige med børn.


Vi tilbyder stadig gratis ferieophold på vores dejlige feriekoloni Mariendal ved Ajstrup Strand for børn, der ellers ikke har mulighed for at komme på ferie.


Vi yder hjælp til økonomisk trængte enlige med børn, der udover at være på kontakthjælp, ressourceforløb eller lignende, pludselig rammes af sygdom, handicap eller andet.


Vi yder økonomisk hjælp til voldsramte kvinder med børn, der har ophold på Aarhus Krisecenter.


Vi yder økonomisk hjælp til økonomisk trængte familier med børn, der på grund af alvorlig sygdom er indlagt på TrygFondens Familiehus.

Børnenes Kontor har kontor på Sdr. Ringgade 35 i Aarhus. Her er ansat en daglig leder, der som den eneste i foreningen er lønnet. Derudover er der en bestyrelse på fem medlemmer og en suppleant.

12509199_483877641820963_4164901515975538415_n.jpg
bottom of page